Fundusze unijne

 

VERTEX Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Platforma elektronicznej wymiany danych wspomagająca biznes”

Celem realizowanego projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie dedykowanego systemu informatycznego w postaci platformy B2B.
Wdrażany system ma za zadanie usprawnić proces biznesowy obejmujący składanie zamówień przez kontrahentów poprzez umożliwienie im bezpośredniego złożenia zamówienia w sposób precyzyjny i przyjazny.

Wartość projektu: 565 800,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 164 600,00 zł