Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.vertex.pl

1. W czasie korzystania ze strony internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach strony internetowej przez Administratora Danych Osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej www.vertex.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Vertex S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Bestwińska 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288773, NIP 6381532552, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 510 000,00 zł w całości wpłacony, zwana dalej ADO.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe zbierane na Stronie internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych stronie internetowej, a dotyczących Użytkowników. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia strony internetowej.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO w ramach strony internetowej.

7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Strefie Autoryzowanej. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Stronie internetowej naruszył postanowienia niniejszego dokumentu, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Strefie Autoryzowanej, Użytkownik po zalogowaniu się w Strefie Autoryzowanej może zmienić wybrane dane.

9. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Użytkownika przepisów prawa.

11. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej obciążających serwer.

12. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny. Wykorzystywane przez stronę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

o Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.

o Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

13. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

14. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w własnych celach marketingowych firmy Vertex S.A. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wpisując w treści słowo „NIE”. Mogą Państwo również zwrócić się z taką prośbą bezpośrednio do obsługi strony internetowej pod adresem marketing@vertex.pl