Polityka prywatności

Polityka prywatności

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane,  w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: http://www.vertex.pl/ („Serwis”) przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie („Użytkownik”). 

Polityka prywatności stanowi również spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest VERTEX S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Elizy Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288773, posiadająca numer NIP: 6381532552 („Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Elizy Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice bądź na adres poczty elektronicznej: poczta@vertex.pl lub telefonicznie pod numerem: (32) 214 53 30.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Korzystanie z Serwisu

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu w zakładce Kontakt,  
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać między innymi: 

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • nazwa domeny,
 • informacje o adresie IP przypisanym do urządzenia Użytkownika lub zewnętrznym adresie IP dostawcy internetu Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 • informacje o systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony                       i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celu związanym ze świadczeniem usług oraz udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych –                             w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” 

Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej http://www.vertex.pl/ w zakładce ”Kontakt” wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe – imię, nazwisko, email. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań związanych z działalnością Administratora. 

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych, w szczególności przesyłania informacji o działalności Administratora, o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, produktach, usługach Administratora, – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Korespondencja e-mail (za pośrednictwem adresów email podanych w zakładce Kontakt)

Państwa dane osobowe podane w wiadomości e-mail są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w wiadomości e-mail i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści wiadomości e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •  w celu prowadzenia wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej działalności Administratora, w celu zawarcia i realizacji umowy, w celu podjęcia działań będących przedmiotem działalności Administratora oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy/przed podjęciem działań będących przedmiotem działalności Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawarciem i realizacją umowy (obowiązków podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych) – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu informacji handlowych, w szczególności przesyłania informacji o działalności Administratora, o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, produktach, usługach Administratora, – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej umowy lub działalności statutowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy lub podjęcia działań będących przedmiotem działalności Administratora oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Państwa pozyskane.

Rozmowa telefoniczna (za pośrednictwem numerów telefonów podanych w zakładce Kontakt)

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią. 

Państwa dane osobowe podane w rozmowie telefonicznej są przetwarzane:

 • w celu prowadzenia z Państwem rozmowy i załatwienia sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

COOKIES

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Państwo korzystają z Serwisu. Przy kolejnej wizycie w Serwisie, używając tego samego urządzenia, informacje zapisane w Cookies będą przekazane do naszej strony internetowej („Cookies własne”) lub do innej strony internetowej, do której należą Cookies („Cookies zewnętrzne”).  

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Używamy Cookies by móc projektować oraz wyświetlać Serwis w optymalny sposób, dostosowany do Państwa preferencji. Pod tym względem, tylko same Cookies są identyfikowane na Państwa urządzeniu. Poza tym zakresem, Państwa dane osobowe będą zapisane za wyraźną zgodą, lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, by możliwe było korzystanie z oferowanych usług odpowiednio przez Państwa wykorzystywanych.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki oraz  w opisie nw. narzędzi zaimplementowanych na naszej stronie internetowej w niniejszej polityce prywatności. 

Serwis korzysta z następujących plików Cookies, których zakres oraz funkcjonalność została wyjaśniona poniżej:

 • Cookies techniczne,
 • Cookies funkcjonalne i wydajnościowe 
 • Cookies oparte na zgodzie (np. Marketing) 

Ad. a) Cookies techniczne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu i są niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu. Techniczne Cookies zapewniają działanie funkcji, bez których nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony we właściwy sposób. Wykorzystujemy je w celu: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, zapewnienia odpowiedniego wyświetlania strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia Użytkownik korzysta, dostosowywania naszych usług do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu. Te Cookies są Cookies własnymi. To oznacza, że wszystkie dane przechowywane w tych Cookies zostaną zwrócone do naszej strony internetowej. Używanie technicznych Cookies w Serwisie jest możliwe bez Państwa zgody. Z tego względu, Cookies techniczne nie mogą być aktywowane lub deaktywowane indywidualnie. Jednakże, mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować pliki Cookies w swojej przeglądarce. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (sytuacja podobna do umowy).

Ad. b) Cookies Funkcjonalne umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Cookies wydajnościowe umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności. Te Cookies, na przykład, pozwalają ustalić czy oraz które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są w szczególności zainteresowani Użytkownicy. W szczególności, rejestrujemy liczbę wizyt na stronie, liczbę odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły Państwa do nas, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany dostęp. Na tej podstawie możemy dokładniej dopasować treści na naszej stronie internetowej do potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP Państwa komputera, który jest przekazywany ze względów technicznych jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat indywidualnego użytkownika. Mogą Państwo w każdej chwili dostosować ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

Ad. c) Cookies, które nie są cookies technicznymi ani nie są cookies funkcjonalnymi lub wydajnościowymi będą używane za Państwa wyraźną zgodą, np. Cookies marketingowe. Za pomocą tych cookies profilujemy reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na niniejszym Serwerze, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Administratora, w tym zachowania użytkowników na stronie Serwisu. Jeśli wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, wówczas będziemy mogli wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na stronach internetowych Serwisu w celu dostosowania reklam. Wierzymy, że Państwo jako użytkownicy skorzystają z takiego rozwiązania, ponieważ wyświetlamy reklamy lub treści, które sądzimy, że będą odpowiadać Państwa zainteresowaniom w oparciu o Państwa zachowania w sieci. W konsekwencji będą Państwo widzieć mniej przypadkowych reklam lub treści, które mogą Państwa mniej interesować.

Wchodząc na stronę Serwisu Użytkownik może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies w celach marketingowych. Zastrzegamy sobie także prawo do używania informacji, które pozyskaliśmy na podstawie Cookies z anonimowej analizy zachowania osób odwiedzających naszą stronę, by wyświetlać konkretne reklamy na naszych stronach internetowych. Cookies marketingowe pochodzą od zewnętrznych podmiotów zajmujących się reklamą (Cookies podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika w celu stworzenia sprofilowanej reklamy dla Użytkownika. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda). Cookies marketingowe będą ważne przez maksymalny okres 12 miesięcy od momentu ich instalacji.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na używanie Cookies opartych na zgodzie, ze skutkiem na przyszłość, poprzez odpowiednie dostosowanie swoich ustawień Cookies. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda). Ponadto do emisji reklam w Internecie wykorzystujemy technologię dostarczaną przez Google, dlatego dodatkowo mogą Państwo określić czy wyrażają Państwo zgodę na profilowanie reklam w Internecie pod tym adresem: https://myadcenter.google.com/home?hl=pl&sasb=true&ref=ad-settings. 

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce Użytkownika na:  

 • Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej (do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowe). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Wtyczki społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu jego działalności i różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu działalności  Administratora. 

Facebook, Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowych Facebook.com i Instagram.com zarządzanych przez Meta Platforms Ireland Limited („Facebook”). Wtyczka jest identyfikowana poprzez logo serwisu Facebook lub Instagram. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook lub Instagram i wyraża zgodę na przekaz danych odpowiednio do serwisu Facebook lub Instagram. Przy przeglądaniu treści naszego Serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili Państwo nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, Instagram lub Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook(https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation) i Instagram (https://help.instagram.com/833836199971426/?locale=pl_PL) dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook lub Instagram gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook lub Instagram przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z platformy wideo YouTube, zarządzanej obecnie przez Google Ireland Limited. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową z sieci społecznościowej Linkedin.com, zarządzanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”). Wtyczka oznaczona jest logo LinkedIn albo przyciskiem ”Udostępnij na LinkedIn”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, jest ona początkowo nieaktywna. Wtyczka nie jest aktywowana, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczkę, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL).

Google Analytics

W celu analizy statystyk Serwisu, Administrator korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google Ireland Limited, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Informacje zebrane przez Google Analytics i przechowywane w sposób opisany powyżej, mogą także służyć do tworzenia grup remarketingowych oraz wykorzystywania tych danych z list remarketingowych do kierowania reklam w Google Ads do poszczególnych grup odbiorców, spośród zebranych w grupach remarketingowych Google Analytics. W tym celu Serwis wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Funkcje Reklamowe Google Analytics wdrożone na tej stronie internetowej to:

 •   Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 •   Raporty danych demograficznych i zainteresowań Google;
 •   Zintegrowane usługi, które wymagają by Google Analytics zbierało dane dla celów reklamowych, włączając w to zbieranie danych za pośrednictwem cookies reklamowych oraz identyfikatorów.

Z tego względu, używamy cookies Google Analytics, a także cookies reklamowych oraz identyfikatorów w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec swojemu uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

 1. a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki;
 2. b) przez ustawienia reklam w Google pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl; c) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookies.

Alternatywnie, znajdą Państwo więcej informacji na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Cookies używane są na podstawie Państwa zgody. W celu uzyskania dalszych informacji por. akapit dot. Cookies

Okres używania Cookies: do 13 miesięcy. 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda).

Google Signals

Sygnały  Google  zbierają  dane  o  różnych  urządzeniach  od  użytkowników, którzy  zalogowali  się  na  swoje  konto  Google  na  wielu  urządzeniach  i  mają  włączoną personalizację  reklam  na  swoim  koncie,  takim  jak:  Gmail,  Google+,  YouTube,  Google  Play oraz  inne  platformy  Google.  Ta  funkcja  umożliwia  tworzenie  spersonalizowanych  tematyk dla Użytkowników, wyświetlając interesujące ich kampanie, korzystając z różnych urządzeń i analizując   ich   zachowanie,   korzystając   z   określonych   raportów,   w   których   nie   są gromadzone  dane  osobowe  umożliwiające  identyfikację. Więcej  informacji  na  ten  temat można                                    uzyskać                                    na                                    stronie: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule. Mogą Państwo zapobiec swojemu uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

 1. a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki;
 2. b) przez ustawienia reklam w Google pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=plhttps://support.google.com/analytics/answer/9050852?hl=pl
 3. c) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookies.

Google reCAPTCHA 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA. Zapytanie za pośrednictwem Google reCAPTCHA służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowane, mechaniczne przetwarzanie. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. 

Podstawą   prawną   przetwarzania   jest   w   takim   wypadku   prawnie   uzasadniony   interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tym, aby chronić formularze Klientów i  swoją  stronę  internetową  przed  atakami  i  sprawdzać,  czy  takie  formularze  są  używane przez Klientów, a nie przez boty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA i związanego z tym oświadczenia o prywatności, odwiedź stronę: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

Google Ads

Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszego Serwisu  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji potencjalnego klienta z reklamą –czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzia Google Ads: (a) widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania osób, (b) znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, (c) automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, (d) widzimy, ile osób wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, (e) możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny. Funkcja remarketingu pozwala nam na prezentowanie Użytkownikom Serwisu reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google Ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które treści zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników nawet w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej na innych stronach. By to osiągnąć, Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe. Cookies używane są na podstawie Państwa zgody. W celu uzyskania dalszych informacji por. akapit dot. Cookies. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w procesie śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, b) przez dezaktywację cookies na potrzeby śledzenia konwersji, przez ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób aby cookies były blokowane przez domenę www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads, https://adssettings.google.com, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje cookies; c) przez dezaktywację reklam dostawców, opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” dostępnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje pliki cookies; d) przez permanentną dezaktywację reklam w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w Państwa przeglądarkach za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookies. 

Czas używania Cookies: do 360 dni.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1lit a RODO (zgoda).

Google AdSense

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google dotyczących usługi Google AdSense (wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie. Wystarczy wejść na stronę https://adssettings.google.com/authenticated

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (Państwa przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Co do zasady dane przetwarzane są: – przez czas świadczenia usługi, – przez czas realizowania działań będących przedmiotem działalności Administratora, – do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania  danych na podstawie zgody), – przez czas weryfikacji podjęcia działań będących przedmiotem działalności Administratora,  – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia, – do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje  Państwu:

 1. prawo do dostępu do swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO [w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa powyżej), na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją],
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą/mogą być przekazywane:

 1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest m.in. pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 2. podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy funkcjonalności analitycznych, marketingowych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, usługi świadczenia pomocy prawnej, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, agencje marketingowe. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

Strona internetowa jest hostowana na serwerze dhosting.pl. Hosting prowadzi dhosting.pl Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, zwana dalej jako „Host”. 

Z informacjami na temat działalności Hosta oraz jego polityką prywatności, Użytkownik może zapoznać się na jego stronie: https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu polityki w Serwisie wraz z informacją o dokonanych zmianach.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od dnia 16.02.2024r.