Zapytanie ofertowe Vertex S.A. – dedykowany system B2B

Zapytanie ofertowe

 

VERTEX SPÓŁKA AKCYJNA przystępuje do realizacji projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach funduszy UE: „Platforma elektronicznej wymiany danych wspomagająca biznes” w ramach działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Zakup, dostawę i pierwsze uruchomienie dedykowanego systemu B2B wraz z 2 komputerami przenośnymi do jego obsługi i usługą doradczą w zakresie wdrożenia systemu.

Warunki do pobrania tutaj